บริษัท แช่มชื่น อินโนเวชั่น จำกัด
โทร 086 423 6546, 087 369 6549, 089 665 5362
  • th

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณ อติภา แช่มชื่น
ตำแหน่ง:
ประธานผู้จัดการบริษัท
ปีที่เข้าร่วม:
6 กุมภาพันธ์ 2555
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท แช่มชื่น อินโนเวชั่น จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท:
48/47 หมู่ 3 ถ. ติวานนท์ - รังสิต บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี 12000
ประเทศ/เขต:
ไทย, ปทุมธานี

ข้อมูลการค้าและตลาด
ประเภทอุตสาหกรรม:
กระเป๋า
ประเภทธุรกิจ:
Manufacturer,
Distributor/Wholesaler
ตลาดหลัก:
Southeast Asia
ปริมาณการขายประจำปี:
US$1 Million - US$2.5 Million
ร้อยละของการส่งออก:
1% - 10%
ปริมาณยอดสั่งซื้อประจำปี:
US$1 Million - US$2.5 Million
ข้อมูลการค้าและตลาด
ขนาดโรงงาน:
1000 - 3000 square meters
QA/QC:
In house
สายการผลิต:
3
จำนวนพนักงาน R&D:
Less than 5 people
จำนวนพนักงาน QC:
Less than 5 people
มาตรฐานการจัดการ:
Others